امروز: پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مجید شاکری

زندگانی

مجید شاکری دکتری مدیریت مالی و کارشناس حوزه مالیه و حکمرانی اقتصادی است. از وی به عنوان یکی از افراد نخبه و ممتاز در عرصه اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی یاد می‌شود. 

سوابق علمی و اجرایی

تجربه فعالیت مدیریتی در کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز
کارشناس اقتصادی