امروز: پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مسعود نیلی

زندگانی

مسعود نیلی، زاده ۲۵ بهمن ۱۳۳۳، در همدان است. او مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۵۹ در رشته‌ی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. سپس در سال ۱۳۶۴ تحصیل را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان و در رشته‌ی سیستم‌های اقتصادی ادامه داد. مسعود نیلی در سال ۱۳۷۴ دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه منچستر دریافت کرد.

مسعود نیلی مشاور امور اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، استاد دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، و از اقتصاددانان برجسته‌ی ایران است. از مسعود نیلی تاکنون کتاب‌ها و مقالات متعددی در حوزه‌های اقتصاد کلان سیاسی به انتشار رسیده است.

سوابق علمی و اجرایی

عضویت در شورای پول و اعتبار

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی

معاونت سازمان برنامه و بودجه

رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی