امروز: پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

سیداحسان خاندوزی

زندگانی

سید احسان خاندوزی (زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹، گرگان) پژوهشگر و وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

از سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیر کل اقتصادی مرکزی پژوهش های مجلس منصوب شد و تا سال ۱۳۹۷ به مدت پنج سال در آن جایگاه حضور داشت. ایشان از سال ۱۳۹۳ هم به عضویت هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درآمد و یکسال بعد کتاب «اقتصاد ایران» را در مرکز پژوهش های مجلس تالیف کرد.

او در اسفند ۹۸ وارد مجلس شد و در کمیسیون اقتصادی قرار گرفت اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در قامت وزیر اقتصاد قرار گرفت.

سوابق علمی و اجرایی

 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

رئیس فراکسیون تولید و کسب و کار مجلس

عضو هیئت اندیشه ورز با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی

عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس